Factor de impact helmintologie 2021

factor de impact helmintologie 2021

vierme încrucișat mascul preparate de vierme top 10

Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă până la cuvinte Proiect instituŃional fundamental : Au fost realizate studii pilot, evaluată eficienŃa unor metode biologice de control al coleopterelor şi a căpuşelor ixodide-vectori ale unor infecŃii emergente. În baza secvenŃierilor succesiunilor nucleotidice a porŃiunii de genă 16S rDNA cu utilizarea softurilor TreePuzle, PhyML şi Mega 4 a fost determinată apartenenŃa taxonomică a microflorei bacteriene pentru trei specii de coleoptere curculionide-dăunători periculoşi ai pomilor fructiferi.

Au fost consultate surse bibliografice: patente, brevete, cărŃi, articole ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale, monografii şi autoreferate, în baza cărora au fost elaborate protocoale şi metode mai performante de extraŃie şi amplificare ale ADN-lui. Proiect instituŃional aplicativ : A fost elaborat şi propus spre validare un nou sistem de taxonomie a nematodelor, bazat pe complementaritatea criteriilor genetico-moleculare cu caracterele morfofuncŃionale.

papillomas definition îndepărtarea condilomului în mitishchi

Au fost parametrizate şi universalizate modelele de creştere, estimată productivitatea populaŃiilor speciilor de peşti industrial valoroşi crap, sânger, novac şi cosaş ş. A fost demarat în premieră studiul diversităŃii genetice a patogenilor semnalaŃi prin aplicarea unor tehnici bazate pe anliza markerilor moleculari şi, de asemenea, s-a studiat polimorfismul genetic şi fenotipic al artropodelor, evidenŃiaŃi patogenii transmisibili pe teritoriul Republicii Moldova.

A fost stabilită starea ecologică în heleşteele amplasate în bazinele hidrografice din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova; s-a determinat rata de reproducere a unor specii dominante de hidrobionŃi şi rolul lor funcŃional în bioremedierea ecosistemelor fl.

Tatiana Calalb

Nistru şi lacului de acumulare Cuciurgan. Factor de impact helmintologie 2021 naŃional Cartea Roşie : S-a realizat studiul de evaluare a stării populaŃiilor speciilor de animale privind elaborarea criteriilor de raritate în vederea perfectării registrului taxonomic al CărŃii Roşii a RM.

Proiectul instituŃional.

condiloame poligina cancerul malign de prostata

Această interpretare a fost validată şi de modelele regresionale, parametrii cărora, veridic demonstrează dependenŃa conŃinutului aminoacizilor liberi şi proteici de masa uscată a corpului la diferite organisme acvatice: moluşte, artropode superioare ş. Activitatea didactică Numărul cursurilor Ńinute 4 Numărul total de persoane la care aŃi fost consultant ştiinŃific al tezei de doctorat factor de impact helmintologie 2021 Numărul total de persoane la care aŃi fost consultant ştiinŃific al tezei de doctor habilitat 2 Numărul persoanelor la care aŃi fost consultant ştiinŃific şi care au susŃinut teza 4 Numărul manualelor, materialelor didactice editate 1 5.

Moldova ; - Preşedinte al SocietăŃii Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova prezent ; - Preşedinte al Consiliului ştiinŃific specializat pentru susŃinerea tezelor de doctorat şi doctor habilitat la specialitatea InformaŃii generale 4 Medalie de aur, 3 Medalie de argint, 1 Medalie de bronz, diplome - 9 a.

Agents systèmatiques apicoles. Toderaş I. New remedies for bees.

Harta site-ului

Ungureanu L. The system of phytoplancton monitoring. Rudic V. New systemic agents for apiculture.

afară de infecții cu helmint răspândit sol pastile de vierme top 5

Medalii de argint Ungureanu L. Système de surveillance de phytoplancton. Extraction method of DNA from arthropodes.

Medalii de argint Toderaş I. Biological method for Ixodid ticks pest control. New systematic agents for apiculture.

Diferența dintre paraziții naturali și cei sociali

În: Factor de impact helmintologie 2021 AŞM. ŞtiinŃele vieŃii. Chişinău, nr 1p.

 • Ce este un parazit? - Splină March
 • Alergarea de viermi
 • Se încarcă
 • Familial cancer service rnsh
 • Studiul diversităţii, dinamicii numerice, migraţiei şi ecologiei păsărilor în ecosistemele naturale şi antropizate.
 • Biologie și Chimie | Facultăți alumni | Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Vzualizari: Transcriere 1 F I Ş A raportului de activitate în anul pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.

Chişinău, nr 3p. Articole în reviste internaŃionale cu impact 1. Detection of Babesia Sp. Vol 10, DOI: Brevet de invenŃie de scurtă durată. BOPI nr.

 1. Splină Ce este un parazit?
 2. Laboratorul Vertebrate Terestre | Institutul de Zoologie
 3. Он выжидательно посмотрел на ряды лиц и получил знак продолжать.
 4. Raportul de activitate pentru anul

Mai multe despre acest subiect